©2023 Joost Verdonkschot 

Privacy en Disclaimer

Inleiding

Joost Verdonkschot neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@joostverdonkschot.nl

Wie is Joost Verdonkschot?

Joost Verdonkschot is de eenmanszaak, kantoorhoudende te (1064 GV) Amsterdam aan Noordzijde 36, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75384337. Joost Verdonkschot is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Joost Verdonkschot de verwerkingsverantwoordelijke.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op deze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Hoe gebruikt Joost Verdonkschot jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Joost Verdonkschot persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Joost Verdonkschot voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Joost Verdonkschot worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Hosting / domeinregistratie / naw gegevens plaatsen op de website

Monitoren gedrag bezoeker

Deze website maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Joost Verdonkschot heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Beleid van Recordverwijdering (Data Retention Policy)

Op verzoek worden alle bij ons bekende gegevens verwijderd mits benodigd om lopende diensten uit te kunnen voeren.  Alle bij ons bekende gegevens worden nooit zomaar verwijderd zonder dat we contact / goedkeuring hebben gehad met de klant. Uitzonderingen hierop zijn:

Een account de status heeft van gesloten (klant is bij Joost Verdonkschot weg)
Er geen betaling binnen 12 maanden heeft plaats gevonden voor openstaande facturen

Data verstrekking

Wij verstrekken op verzoek een data uitdraai van alle gegevens die van een klanten account zijn opgeslagen in onze systemen. Deze gegevens worden op verzoek verstrekt alleen aan de eigenaar, derhalve vragen wij om een adequate identificatie om misbruik te voorkomen. Aanvragen kan op mail adres info@joostverdonkschot.nl waarna wij de benodigde identificatie vragen.

Domeinnaam privacy

Verdonkschot zal nooit klantgegevens die aan ons worden toevertrouwt delen, verkopen of gebruiken voor spamdoeleinden.

Externe partijen t.b.v. Domeinnaam registratie waar contact gegevens mee wordt gedeeld (mits domeinnaam privacy wordt aangevraagd):

– xxxx

– xxxx

Tussen Joost Verdonkschot en TransIP is een verwerkersovereenkomst getekend op 23-5-2018. TransIP heeft een overeenkomst met SIDN namens Joost Verdonkschot.

Server en Control Panel privacy

Intern gebruik

Binnen het gebruikte Control panel van onze virtuele server (PLESK) worden enkele privacy gegevens opgenomen. Dit betreft alleen een Email en Naam, hier staan nooit andere gegevens gecommuniceerd zoals volledige NAW gegevens.

Extern gebruik:

Alle data wordt opgeslagen binnen het European Economic Area (“EEA”).  Door het versturen van data naar onze servers gaat u ermee akkoord dat wij deze verwerken en opslaan. Wij doen er alles aan om uw vertrouwen in ons te beschermen en verwerken dit veilig.

Wachtwoorden voor email worden door joostverdonkschot verstrekt en kunnen zelf worden gewijzigd. Wachtwoorden voor hosting / FTP of andere diensten zijn alleen bij joostverdonkschot bekend. Alle ingestelde wachtwoorden zijn versleuteld opgeslagen. Echter zullen wij nooit om login gegevens vragen tenzij in wederzijds goedkeuren t.b.v. support.

Verwijdering van een klant account

joostverdonkschot slaat alleen gegevens op die benodigd zijn om onze diensten aan te kunnen bieden. De volgende gegevens worden verzameld:

NAW gegevens
Telefoonummer
Email Adres
Betalingsgegevens
Facturatieadres
Verstuurde en ontvangen email
Support aanvragen binnenkomend en uitgaand
Controlpanel login
FTP gegevens
Email adressen login gegevens

Op verzoek verwijderen wij alle data die bekend is voor 100% mits er een opzegging is ontvangen van alle producten, alleen noodzakelijke gegevens voor het correct leveren van onze producten en diensten worden opgeslagen.

Email info@joostverdonkschot.nl met een verwijdering verzoek waarna wij om een adequater identificatie vragen om misbruik te voorkomen.

Backup

Interne documenten (cloud opslag)

Microsoft Office 365 (Exchange email joostverdonkschot.nl) – archief met alle zakelijke email van joostverdonkschot sinds 2000.

Externe documenten (webhosting backup)

Backups van de webserver worden verzorgd door LemonBit. Lemon Bit is lid van de branchevereniging Nederland ICT. Backups van de joostverdonkschot webserver worden redundant opgeslagen in uitsluitend Nederlandse datacenters bij partijen die gecertificeerd zijn op ten minste ISO 27001 en NEN 7510, waarmee tevens een verwerkersovereenkomst is afgesloten. Zij passen strenge beveilingsmaatregelen toe om de toegang te bewaken en al het backupverkeer is sterk versleuteld. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten.

Van iedere server wordt dagelijks een backup van het volledige bestandssysteem gemaakt naar een externe backupinfrastructuur gemaakt

Backups zijn inzichtelijk op bestandsniveau en op bestandsniveau te herstellen.

Al het backupverkeer verloopt over een versleutelde verbinding.

Retentie: twee-wekelijkse backups van de afgelopen drie maanden; dagelijkse backups van de afgelopen twee weken.

Het maken van dubbele backups of uitbreiden van de retentie is mogelijk tegen een meerprijs.

Van iedere database wordt een logische backup gemaakt als SQL dump.

Doorlopend worden binary logs weggeschreven (optioneel)

Binary logs en MySQL dumps worden opgenomen in de backups van bestanden (optioneel)

Ons backupplatform bestaat uit redundant opgestelde fysiek afgeschermde dedicated servers bij twee aparte leveranciers (ISO 27001 gecertificeerd) in datacenters in Nederland en Duitsland.

Backups zijn at-rest versleuteld (full disk encryption).

Toegang via een webinterface is mogelijk voor klanten, uitsluitend via een versleutelde verbinding én enkel vanaf vooraf geautoriseerde IP-adressen.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage – Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Joost Verdonkschot over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen – Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Joost Verdonkschot. Je kunt verzoeken dat Joost Verdonkschot je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking – Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Joost Verdonkschot te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar – Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Joost Verdonkschot of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht – Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Joost Verdonkschot te verkrijgen. Joost Verdonkschot zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken – In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Joost Verdonkschot je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Joost Verdonkschot

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@joostverdonkschot.nl. Joost Verdonkschot zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Joost Verdonkschot een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Joost Verdonkschot je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Verwerkers

Het kan zijn dat Joost Verdonkschot verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Joost Verdonkschot gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Joost Verdonkschot gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Joost Verdonkschot aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Joost Verdonkschot ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Joost Verdonkschot worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Joost Verdonkschot worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. Bekijk ook onze cookie statement.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Joost Verdonkschot je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@joostverdonkschot.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Joost Verdonkschot jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@joostverdonkschot.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.